O nas-strona główna
Info in English
Aktualności i Galeria
Insights Discovery
Dla Firm i Instytucji
Klienci Indywidualni
Dla Dzieci
Jak pracujemy
Nasz zespół
Linki oraz Kontakt
   
 


“Trzy-czwarte nieszczęść i nieporozumień na świecie zniknęłaby gdybyśmy weszli w buty naszych przeciwników i zrozumieli ich punkt widzenia.”

Mohandas K. Gandhi

Kilka słów wstępu... o GLOBAL COMPETENCE


W dzisiejszym zglobalizowanym świecie kontakt z obcą kulturą nie jest już czymś niezwykłym. Obcujemy z nią oglądając zagraniczne media, serfując w sieci, pracując zawodowo. Coraz częściej mamy zagranicznych przełożonych, partnerów biznesowych lub pracowników. Aktywnie uczestniczymy w wirtualnych portalach społecznościowych, wyjeżdżamy na zagraniczne wakacje, spotykamy się ze znajomymi obcokrajowcami.


Często w trakcie takich kontaktów pojawiają się pytania:
- jak mam się zachować ?
- jak zareagować ?
- co mam o tym wszyskim myśleć ?
- czemu ta osoba tak postąpiła ?
- czemu nie robi czegoś, co potwierdziła że zrobi ?
Towarzyszą temu uczucia zagubienia, zdziwienia, irytacji, bezradności, zaciekawienia. Mogą pojawiać się sytuacje konfliktowe i tzw. "zderzenia kulturowe".

Głównym obszarem działań Grupy GLOBAL COMPETENCE jest rozwój tzw. kompetencji międzykulturowej i wspieranie w  kontaktach, komunikacji i budowaniu relacji  z przedstawicielami innych kultur.
W naszych szkoleniach, warsztatach, coachingu i usługach doradczych rozwijamy kompetencje niezbędne do sprawnego i efektywnego funkcjonowania w środowisku między- lub wielokulturowym. 
Dotyczy to zarówno aspektów biznesowych jak i kwestii związanych z relacjami międzykulturowymi obecnymi w życiu prywatnym
. Międzykulturowość nie ogranicza się dla nas jedynie do narodowości i etniczności. Postrzegamy ją znacznie szerzej  i odnosimy ją także do różnic w zakresie płci, pokolenia, klasy społecznej, grupy zawodowej czy kultury organizacyjnej.

Drugim obszarem naszej działalności jest rozwój kompetencji miękkich w oparciu o metodologię Insights® Discovery.
Podstawowym założeniem tej metody jest wiara w wyjątkowy charakter każdego z nas i kryjący się za tym nasz unikalny potencjał. System Insights oparty o teorię psychologiczną Carla Gustawa Junga podkreśla różnorodność preferencji zachowań występującą wśród ludzi. Pomaga zrozumieć siebie i innych, adaptować swoje zachowania i dzięki temu lepiej komunikować się i budować relacje z osobami innymi od nas. Patrząc z tej perspektywy system ten znakomicie wpisuje się w nasze szkolenia dotyczące różnorodności kulturowej - tyle tylko, że nie odnosi się on tu do zetknięcia z innością na poziomie narodowościowym, czy etnicznym,  ale do spotkania na poziomie odmiennych "typów psychologicznych", różniących się sposobem funkcjonowania i myślenia. Więcej na temat samej metody i programach szkoleniowych znajdą Panstwo w zakładce Insights Discovery


 Co oferujemy - czyli parę zdań o naszych usługach


Jesteśmy zespołem trenerów-konsultantów oferujących usługi szkoleniowe, coaching doradztwo i inne projekty edukacyjne, których zadaniem jest usprawnienie funkcjonowania, pomoc w realizacji postawionych celów i ogólny rozwój zrówno organizacji oraz osób indywidualnych

* Podnosimy kompetencje pojedynczych  pracowników i całych    zespołów
* Polepszamy relacje między ludźmi
* Usprawniamy działania i motywujemy do zmian, aby umożliwić    wzrost efektywności całej organizacji
* Rozwijamy umiejętności i wzmacniamy potencjał  u osób, które    przychodzą prywatnie na nasze treningi i szkolenia otwarte    
*
Budujemy kompetencje społeczne u dzieci

Tym, co nas wyróżnia na tle wielu innych instytucji edukacyjno-szkoleniowych
jest specjalizacja i skupienie się w naszej
ofercie na tematyce związanej z szeroko pojmowaną różnorodnością i międzykulturowością. 

Oferujemy tu:

 - szkolenia międzykulturowe typu general (ogólne, dotyczące wielu    kultur oraz mechanizmów i różnic w nich występujących)
 - szkolenia typu specific (specyficzne, dotyczące  konkretnych kultur)
 - inne treningi i warsztaty związane z różnicami kulturowymi 
   rozumianymi nie tylko poprzez pryzmat narodowościowo-etniczny
 - coaching globalny (międzykulturowy)
 - usługi doradcze i konsultingowe dotyczące międzykulturowości
 - projekty edukacyjne dla dzieci i mlodzieży związane z tematyką kultury    i  różnorodności.  

Drugi obaszar naszej specjalizacji ofertowej to warsztaty i szkolenia  prowadzone w oparciu o system Insights® Discovery, które mają na celu podniesienie efektywności osób indywidualnych, zespołów i organizacji.
Tematyka oferowanych tu szkoleń to między innymi:

 - trening efektywności indywidualnej
 - efektywna komunikacja 
 - budowanie zespołów
 - efektywna
praca zespołowa
 - efektywna sprzedaż
 - budowanie relacji z klientem
 - negocjacje

 - zarządzanie i przywództwo
 Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce  Insights® Discovery


Oferujemy także coaching indywidualny (business coaching, executive coaching) -   szczególnie polecany kadrze menadżerskiej oraz wszystkim innym osobom, które potrzebują wsparcia podczas realizacji stawianych przed nimi celów biznesowych. Coaching pomaga w definiowaniu celów, efektywnej realizacji zadań, rozwoju potencjału, sięganiu coraz wyżej i dalej. Podczas pracy korzystamy z różnorodnych metod i narzędzi, które czynią proces coachingu skutecznym.Dla kogo pracujemy - nasze grupy docelowe
Nasza oferta edukacyjno-rozwojowa skierowana jest do następujących grup odbiorców:
- klientów instytucjonalnych :
*  pracowników firm i innych organizacji*  instytucji, które świadczą usługi dla dzieci
- klientów indywidualnych

Szerszy opis naszej działalności i oferty znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach lub klikając na powyższe linki.
 

 Mogą też Państwo pobrać nasze portfolio klikając na link Portfolio GLOBAL COMPETENCE


Współpracujemy z: